Як визначити мій ризик серцево-судинних хвороб?

28 трав.

Поняття «кардіоваскулярний ризик» означає ймовірність розвитку у Вас серцево-судинних катастроф (інсульти, інфаркти, аневризми судин, смерть від хвороб системи кровообігу), спричинених атеросклерозом, за певний період часу (найчастіше – за 10 років). Ця ймовірність визначається основними факторами ризику: віком, статтю, курінням, рівнем артеріального тиску і рівнем холестерину. Окрім цих класичних чинників, вірогідність розвитку серцево-судинних хвороб підвищують стреси, тривога, депресія, обструктивне апное сну (хропіння з зупинками дихання). На деякі фактори (вік, стать) Ви вплинути не можете, однак, цілком у Ваших силах припинити курити, знизити показники тиску та холестерину.

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань може виникати у дуже молодому віці, навіть до народження (це залежить від способу життя Вашої матері під час вагітності). Однак це не значить, що у старшому віці пізно відмовлятися від куріння та контролювати артеріальний тиск. Такі заходи завжди мають сприятливий ефект.

Не слід вважати, що оцінка ризику серцево-судинних хвороб призначена тільки для кардіологічних хворих. Навпаки, така оцінка потрібна при відсутності ознак цих захворювань. Контроль факторів ризику, в тому числі, визначення холестерину та його фракцій (аналіз крові з вени на ліпідограму), слід щороку проводити у чоловіків, починаючи з 40 років, і у жінок з 50 років або після настання менопаузи, якщо вона настала раніше.

Простим та зручним інструментом для оцінки загального ризику є шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Ця шкала була створена на основі результатів 12 європейських досліджень за участю більше 205 тис. людей. Шкала SCORE оцінює 10-річний ризик будь-якої фатальної події (смерті), пов’язаної з атеросклерозом – інфаркту, інсульту, аневризми аорти тощо. Кольори шкали підібрані за принципом світлофора: зелений – «Безпека», жовтий/оранжевий – «Увага!», червоний – «Небезпека».

Сумарний ризик смерті від серцево-судинних захворювань у найближчі 10 років

Мал. 1. Шкала SCORE

Як оцінити Ваш 10-річний ризик серцево-судинної смерті за шкалою SCORE?

 1. Оберіть ліву чи праву половину шкали в залежності від статі (жінки, чоловіки).
 2. Оберіть стовпчик в залежності від статусу куріння (некурці, курці).
 3. Посередині таблиці оберіть Ваш вік (40, 45, 55, 60, 65 років). У разі відсутності точної цифри заокругліть показник. У разі сумнівів значення слід заокруглювати у бік підвищення (наприклад, 50 років – до категорії 55 років).
 4. У відповідному прямокутнику оберіть рядок, що відповідає значенню Вашого звичайного систолічного артеріального тиску (120, 140, 160, 180 мм рт. ст.; вказаний по вертикалі).
 5. У цьому рядку оберіть клітинку, що відповідає Вашому показнику загального холестерину (4, 5, 6, 7, 8 ммоль/л; вказаний по горизонталі внизу таблиці). У разі проміжних цифр холестерину чи артеріального тиску заокруглюйте у бік підвищення.
 6. Число у отриманій клітинці характеризує Ваші шанси померти від серцево-судинних захворювань у найближчі 10 років.

Показником рівня ризику є отримана цифра. Якщо Ваш показник перевищує 10% - це свідчить про дуже високий ризик; знаходиться у межах 5-10% - про високий; є меншою за 5% - помірний і нижче 1% - низький. Незважаючи на те, що на перший погляд цифра 5% є незначною, така ймовірність померти від хвороб системи кровообігу в найближчі 10 років – це ознака високого ризику.

Якщо Ваш ризик низький, слід підтримувати його таким і надалі, уникаючи шкідливих звичок, правильно харчуючись тощо. Особи з ризиком ≥ 5% потребують уваги лікаря, а практично всі пацієнти, чий рівень ризику перевищує 10%, потребують призначення медикаментів.

У разі низького та помірного ризику проводьте повторну оцінку за шкалою SCORE з інтервалом у 5 років (якщо за цей проміжок часу у Вас не було діагностовано серцево-судинного захворювання).

 Якщо Ваш ризик високий, зверніться до Вашого сімейного лікаря, який надасть Вам необхідні поради стосовно його зниження і, у разі потреби, призначить відповідні ліки.

Шкала SCORE дає можливість не тільки визначити поточний рівень ризику, а й спрогнозувати його подальшу динаміку. Тобто, Ви можете відстежити, яким буде Ваш ризик через 10 років за умов продовження такого ж способу життя. Для цього знайдіть у таблиці клітинку з такими ж показниками артеріального тиску та холестерину і аналогічним Вашому статусом куріння у наступній віковій категорії.

Ще одна можливість шкали SCORE – Ви можете побачити, яким буде Ваш ризик, якщо Ви припините курити або будете контролювати артеріальний тиск. Для цього слід порівняти відповідні клітинки: теперішню та ймовірну (із стовпчика некурців або з нижчим рівнем тиску).

Відмова від куріння знижує ризик інфаркту міокарда у 5 разів. Важливо, що на рівень смертності та ймовірність розвитку хвороб серця впливає не тільки статус куріння, а й кількість сигарет, що Ви викурюєте за день. Наприклад, якщо Ви щодня викурюєте 20 та більше сигарет, Ваш ризик померти від серцево-судинного захворювання у 7 разів більша, ніж у тих, хто викурює до 10 сигарет.

Шкала SCORE має також і електронний варіант (HeartScore), який можна знайти за посиланням www.heartscore.org.

Відносний ризик
Мал. 2. Шкала ризику

 

Існує також шкала відносного ризику. Як нею користуватись?

 1. Оберіть стовпчик в залежності від статусу куріння (некурці, курці).
 2. Оберіть рядок, що відповідає значенню Вашого систолічного артеріального тиску (120, 140, 160, 180 мм рт. ст.; вказаний по вертикалі).
 3. У цьому рядку оберіть клітинку, що відповідає Вашому показнику загального холестерину (4, 5, 6, 7, 8 ммоль/л; вказаний по горизонталі внизу таблиці). У разі проміжних цифр холестерину чи артеріального тиску заокруглюйте у бік підвищення.
 4. Число у отриманій клітинці характеризує Ваш відносний ризик, тобто, у скільки разів Ваш особистий ризик померти від серцево-судинних захворювань у найближчі 10 років перевищує ризик умовно здорової людини, яка не курить, з систолічним артеріальним тиском 120 мм рт. ст. і холестерином 4-6 ммоль/л або систолічним артеріальним тиском 140 мм рт. ст. і холестерином 4 ммоль/л.

Наприклад, людина в правому верхньому полі (курець, систолічний артеріальний тиск 180 мм рт. ст., холестерин 8 ммоль/л) має ризик у 12 разів вищий, ніж людина в нижній лівій частині шкали.

Цією шкалою треба користуватися молодим пацієнтам з низьким абсолютним ризиком. Наявність високого відносного ризику може вимагати змін способу життя.

Реальний ризик може бути вищим, ніж при визначенні за допомогою шкали SCORE, якщо Ви…:

 • ведете малорухомий спосіб життя;
 • маєте абдомінальне ожиріння (збільшення обводу талії >88 см у жінок та >102 см у чоловіків);
 • хворієте на цукровий діабет (наявність цього захворювання збільшує рівень ризику приблизно вп’ятеро у жінок та втричі у чоловіків);
 • маєте низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності, підвищення рівня тригліцеридів, фібриногену;
 • маєте сімейну гіперхолестеринемію – вроджене порушення обміну ліпідів;
 • маєте атеросклероз, який ще ніяк не проявився, але був підтверджений при обстеженні (наприклад, при ультразвуковому дослідженні Ваших сонних артерій було виявлено атеросклеротичні бляшки);
 • маєте хронічні захворювання нирок помірного та важкого ступеня;
 • маєте батьків та найближчих родичів із захворюваннями серця та судин.

Шкала SCORE не є абсолютно точною, однак, її застосування наочно демонструє важливість контролю головних причин хвороб серця: куріння, артеріальної гіпертензії та підвищеного рівня холестерину.

Джерела:

 1. Профілактика серцево-судинних захворювань. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2016
 2. https://amosovinstitute.org.ua/2017/02/07/otsinka-riziku-smerti-protyagom-10-rokiv-score/
 3. http://www.mif-ua.com/archive/article/8568

Підготувала Лариса Стрільчук, тренер проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії № 1 та медичної діагностики Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Copyright © 2020 JD Medical. All Rights Reserved. Created by Joomdev.